top of page

Psihoterapija

Aisha Kandare

Psihoanalitična psihoterapija

Psihoanalitična psihoterapija je vrsta psihoterapije, pri kateri s pogovorom raziskujemo zavestne in nezavedne vzorce in konflikte, ki lahko vplivajo na misli, čustva in vedenje posameznika. Ta terapevtski pristop temelji na teorijah Sigmunda Freuda in njegovih sodobnikov ter poudarja pomen izkušenj iz otroštva, zgodnjih odnosov in nezavednih motivacij pri oblikovanju trenutnega psihičnega, čustvenega in tudi telesnega stanja posameznika ter kako le-ti vplivajo na njegove trenutne težave. 

 

Proces terapije vključuje globlje raziskovanje klientovih čustvenih doživljanj, tako preteklih kot sedanjih odnosov in vzorcev vedenja ter si prizadeva k iskanju povezav med njimi. Terapevt pomaga klientu pri prepoznavi in razumevanju misli, občutkov in čustev, ki lahko povzročajo stisko, hkrati pa mu omogoča njeno predelavo v podpornem in neobsojajočem okolju.

 

Psihoanalitična psihoterapija klientu pomaga pri razvijanju večjega samospoznavanja in boljšega vpogleda v svoj notranji svet ter si prizadeva to razumevanje uporabiti za ustvarjanje pozitivnih sprememb v mislih, čustvih in vedenju, kar nenavsezadnje pripomore k izboljšanju samih simptomov.

Podporna psihoterapija

Podporna psihoterapija je koristna za posameznike, ki doživljajo akutno psihično in čustveno stisko ali pa so se zaradi različnih okoliščin znašli v težkem življenjskem obdobju, kot npr. ob večjih življenjskih spremembah ali prehodih, izgubah, stresnejših obdobjih, itn.. Uporabna je za tiste, ki morda ne potrebujejo intenzivne ali dolgotrajne terapije, temveč obliko dodatne čustvene podpore, potrditve, empatičnega razumevanja, s ciljem lažjega spoprijemanja z danimi okoliščinami.

S čim se ukvarjam:

Individualna psihoterapija, psihoanalitična psihoterapija, podporna psihoterapija

Kako poteka:

Na psihoterapevtskih srečanjih s klientom sodelujeva tako, da skupaj razvijava globlje razumevanje težav, s katerimi se sooča ter raziskujeva vzorce vedenja, čustvovanja in doživljanja, ki ga spremljajo in ga pri tem ovirajo. Ne glede na to, ali se spopadate z občutki tesnobe, žalosti, jeze, depresije, obsesivnimi mislimi, občutki praznine, manjvrednosti, slabo samopodobo, izkušnjo travme, težavami v odnosih ali drugimi izzivi v življenju, vam v psihoterapevtskem odnosu nudim varno in podporno okolje, v katerem lahko svobodno raziskujete svoje misli, čustva in občutke. Psihoterapevtska srečanja običajno potekajo enkrat tedensko.

Področja delovanja
Kontakt

Kontakt

Psihoterapija, Aisha Kandare, s.p.

Obala 105, Lucija

6320 Portorož

Tel. št.: 040 385 923
E-mail: info@psihoterapija-ak.si

Lokacija:

Psihoterapevtski prostori se nahajajo v Portorožu, na cesti Obala 105, Lucija, na I. nadstropju.

bottom of page